Vladimir Samoletov
Kyiv
IT-manager / Senior Developer