Drupal + Xcache + Cacherouter + FreeBSD

23.07.2018

Перш ніж приступити до конфігурування - потрібно зібрати з оптимальними параметрами xcache
Для цього
#cd /usr/ports/www/xcache
і в файлі Makefile змінюємо строку CONFIGURE_ARGS на вказану нижче


CONFIGURE_ARGS= --enable-xcache=shared --enable-xcache-constant --enable-xcache-optimizer --enable-xcache-coverager --enable-xcache-assembler --enable-xcache-encoder --enable-xcache-decoder --enable-dprint

Після цього
#make install clean
Після збірки створюємо файл xcache.ini в папці /usr/local/etc/php/ наступного вмісту

Читати оригінал