Вивід матеріалу відповідно до значення терміну таксономії

KEFIR4UK / 16.07.2018

Є вюшка в якій виводяться список жанрів(терміни таксономії). Терміни міститять у собі лінк типу “/genre/[tid]/reviews”, де [tid] - № терміна таксономії. Потрібно створити ще одну сторінку, яка буде мати посилання типу “/genre/[tid]/reviews”, де [tid] - № терміна таксономії з словника жанрів.
Відповідно до ID терміна такосномії виводиться усі матеріали приналежні до цього терміну.
Приклад: заходимо по посиланню “/genre/3/reviews”, у результаті повинні побачити усі рецензії, де фільми, до яких вони відносяться, мають даний жанр.
Під заголовком вюшки повинно виводитися назва цього терміну (використати тип дисплею аттачмент).
Як це реалізувати?Підкажіть дуь ласка.